Pastoraal Woord tweede zondag van Pasen 19 april 2020

Pasen vormt de Paasgemeenschap

Lieve parochianen,

Midden in deze corona-crisis hebben we Pasen gevierd. Vandaag is het de tweede zondag van Pasen. De zon schijnt. De bloemen komen de grond uit. De bomen bekleden zich met nieuwe bladeren. De pijn van de koude wintertijd is voorbij. De zon geeft ons warmte en een warm gevoel. Maar wij moeten thuis blijven. En als je naar buiten moet, houd je de anderhalve meter afstand in de gaten. Want het gevaar van het coronavirus is nog niet voorbij. Het virus is nog niet weg uit ons midden. Gebed, geduld en waakzaamheid zijn de geestelijke middelen, waaruit wij de kracht putten om deze crisis te kunnen overleven.

In deze moeilijke situatie klinken de Paasverhalen in ons midden. Ze vertellen ons over wat met Jezus na Pasen gebeurde. Bij een afscheidsviering of uitvaartdienst vertelt vaak een familielid over het levensverhaal van de overledene. Familieleden zijn mensen, die die levensgeschiedenis van dichtbij volgden en kennen. Door hun verhalen horen we meer over de inzet en kwaliteit van het leven van de overledene. De familie geeft dus aan de aanwezigen een soort levensgetuigenis van die persoon.  

Zo is het ook ongeveer, als wij nu over het leven van Jezus na Pasen nadenken.

De leerlingen of apostelen waren de nabestaande vrienden van Jezus. Zij waren zeer teleurgesteld en verdrietig dat de hun dierbare Jezus op een gruwelijke manier is dood gegaan. Ze hadden heel veel pijn in hun hart. Dat is een menselijke ervaring, die iedereen kan hebben in verband met de dood van een geliefd mens.

Maar Jezus maakte een ander verhaal: het nieuwe verhaal van een nieuw Pasen. Het is een verhaal over een nieuw leven, een verhaal over het leven NA de dood. Het is een troost-verhaal en ook zeer inspirerend voor degenen die dat willen horen.

Het Paasverhaal is een transformatie-verhaal: transformatie van dood naar leven. Zo’n verhaal wil ik graag horen. Het is een uitdagend verhaal, omdat het verhaal heel essentieel is voor ieder mens. Het is een verhaal dat te maken heeft met de toekomst van iedereen, die hier op aarde leeft.

Ik noem dit een transformatie-verhaal omdat het Paasverhaal een nieuwe vorm krijgt, zoals wij in de Handelingen van de apostelen 2,42-47 kunnen lezen. De inwoners van Jeruzalem blijven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormen met elkaar een nieuwe gemeenschap, breken het brood en wijden zich aan het gebed.

Deze Paasgemeenschap bezielt mensen door Jezus’ Geest, de Geest van Pasen, de Geest van een nieuw leven. Jezus was echt aanwezig in deze gemeenschap. En daardoor konden ze allerlei wonderen en tekenen verrichtten. Ze waren opgegroeid tot een nieuwe Leefgemeenschap. Alles wat ze hadden deelden ze met elkaar. Hun mentaliteit was helemaal veranderd van eigenbelang en hebzucht naar meer gemeenschapsleven en solidariteit.

Deze Paasgemeenschap trekt heel veel nieuwe mensen aan. Waarom? Omdat Jezus zelf het middelpunt was van dit gemeenschapsleven. Jezus was in hun midden aanwezig niet alleen op geestelijk niveau, maar ook op fysiek niveau. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Zij hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam ineens in hun midden en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.

De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’

Wij allemaal horen bij deze Paasgemeenschap, omdat wij – zoals de vrienden van Jezus – in Hem en in zijn opstanding geloven. Onze gemeenschap bezielt ons door Jezus’ Geest, de Geest van God de Vader die Hem uit de dood liet opstaan. De kracht van God is sterker dan de dood. Wij  geloven, dat de kracht van Pasen ons zal helpen om het covid-19 te verslaan.

Ik geloof dat achter deze corona-crisis God iets wil laten zien aan alle mensen in heel de wereld. Dit: dat de mens een deel is van Gods schepping en dat God de baas van alles blijft. Wij mensen moeten goed omgaan met elkaar, met de natuur, met Gods schepping.

Dit is voor mij de wil van God, die de mens moet doen. En dit is de taak van de Paasgemeenschap, waartoe wij behoren. En tot de leden van deze gemeenschap, tot ons allen zegt Jezus vandaag opnieuw: ‘Ik wens jullie Vrede en wees niet bang!’

Goede God, bescherm en behoed ons voor het corona-virus. Zegen alle medische werkers en medewerkers en alle regeringsleiders in heel de wereld: zodat zij samen mogen werken om de verspreiding van dit covid-19 te kunnen stoppen. Amen.  

Pastor Marianus Jehandut,svd.