Pastoraal Woord vierde zondag van Pasen 3 mei 2020

Wij zijn groepen om God te beminnen

Lieve parochianen,

Als wij terug mogen kijken naar wat er in de wereld gebeurd is tijdens deze corona crisis: heel veel. Mensen gaan de heilige Mis op t.v. volgen, online met elkaar communiceren, boodschappen doen voor de buren, online samen muziek maken, livestream eucharistievieringen doen, elkaar bemoedigen met gebed en troostende  woorden, met elkaar grapjes maken om te kunnen lachen, kerken openstellen om mensen binnen te laten komen, een kaarsje aan te steken en in stilte te bidden. Dit gebeurt in de Martelaren, de St.-Urbanus en de St.-Petrus Banden.

De afstand van anderhalve meter op straat houden we in de gaten. Wij bestrijden het coronavirus samen, zegt onze premier Mark Rutte elke keer. Deze week zien we de positieve en optimistische ontwikkeling van het aantal besmettingen van het covid-19 in Nederland. Maar het eind van deze crisis is nog steeds niet in zicht. Wij hopen dat wij deze crisis zullen overwinnen. De hoop geeft ons nieuw optimisme en kracht om ons leven verder te kunnen dragen, zeiden sommige parochianen tijdens mijn  pastoraal telefoongesprek in de afgelopen dagen. Die hoop putten we uit ons geloof in God, Jezus Christus.

Wij zijn geroepen om God te beminnen. Ons doopsel en onze christelijke manier van leven hebben dat bevestigd. Gods liefde is de motor van onze liefde voor elkaar, voor de natuur en Gods schepping. Deze gedachten zijn de moeite waard om opnieuw onder onze aandacht te brengen. Deze 4e zondag van Pasen is de zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag. Christus, de Goede Herder roept ons opnieuw op om Hem te beminnen en te vertrouwen, zeker in deze corona crisis. Christus vergezelt ons. Hij laat ons nooit in de steek. Hij gaat altijd met ons mee in dit leven. Zijn liefde voor ons is groter en sterker dan de dood en het corona virus. Daarom moeten we niet bang zijn. In deze covid-19 crisis mogen we in Hem blijven vertrouwen.

Jezus bemoedigt ons vandaag opnieuw in het Lucas evangelie 10,9: ‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij/zij gered worden; hij/zij zal in en uit lopen, en hij/zij zal weidegrond vinden.’ Deze woorden geven ons nieuwe hoop op de toekomst, hier op deze wereld en op het leven na de dood. Christus is de deur naar de hemel, waar we het eeuwig leven mogen genieten. Dat is precies het einddoel van ons leven hier op aarde. Ik sluit mijn woorden af met de woorden van psalm 23: ‘Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.’ Deze woorden mogen ons opnieuw bemoedigen en bezielen.  

Lieve parochianen, wij zijn geroepen om God, Jezus Christus, te beminnen. Ik wens u allen, fijne zondag toe – met Gods zegen!

Pastor Marianus Jehandut,SVD.