Pastoraal Woord vijfde zondag veertigdagentijd 29 maart 2020

Lieve parochianen,

Vandaag zijn we op de 5e zondag van de 40-dagentijd gekomen. Het evangelie van deze zondag (Joh 11,1-45) is een Paasverhaal. Het gaat over het verdriet van Martha en Maria om de dood van hun lieve broer Lazarus. Tijdens het ziekbed van Lazarus heeft Jezus geen tijd gehad om hem te komen bezoeken. Jezus en zijn leerlingen waren elders bezig met hun werk. Jezus heeft een speciale band met Lazarus, Martha en Maria.

Ze hebben Jezus geroepen om Lazarus te komen helpen, maar helaas kwam Jezus pas nadat Lazarus 4 dagen in het graf lag. Bij het graf van Lazarus bad Jezus: “Vader, ik dank U dat U mij hebt gehoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U mij gezonden hebt.’  Daarna riep Hij Lazarus uit: “Lazarus, kom naar buiten!”  Hij kwam naar buiten. Lazarus leeft. Alle mensen die daar aanwezig waren, geloofden in Jezus.

Lieve parochianen, in deze nood toestand van covid-19 roepen we Jezus om bij ons te komen. Dat doen we door ons gebed.  Vanochtend was onze MvG kerk geopend voor een persoonlijke gebed. Er waren 7 vrijwilligers en 8 bezoekers aanwezig. In de kerk zaten we ver van elkaar (afstand 1,5 meter). Wij deden wat de regering ons allen gevraagd heeft i.v.m covid 19. Ik zelf was er ook aanwezig. Iedereen heeft daar in stilte gebeden. Gebed is voor ons heel belangrijk op dit moment. Wij moeten het gebed zien niet zozeer als plicht, maar eerder als een geschenk van God. Het heeft therapeutische werking zegt Anselm Grün in zijn boek ‘Bidden met de woestijnvaders. Het genees de wonden van een mens. Het geeft ruimte aan de ziel en maakt de geest gezond.

Het gebed verandert de gedachten en gevoelens van een mens. Daarbij is het van belang dat we niet bidden tégen onze angst en onzekerheid, maar samen daarmee. Wij moeten in het gebed onze angst, onzekerheid en ons verdriet aan God aanbieden. Dat hebben Martha en Maria gedaan. Met zo’n allen  roepen we Jezus om bij ons te komen, om onze angst en ons verdriet weg te nemen van ons hart. Jezus alleen kan ons daarbij helpen.

Zoals Jezus heeft Martha en Maria geholpen, zo zal Hij ook ons helpen. Jezus zegt ons nu opnieuw, “Wees niet bang, Ik ben het!” (Joh 6,20). Ik wens u allen veel sterkte toe. Ik neem u allen mee in mijn gebed. Wij zijn één in gebed en één in Geloof. Heer Jezus, kom ons te hulp! Amen.

Wij zijn samen onderweg met Jezus!

Pastor Marianus Jehandut,svd.