Pastoraal Woord zesde zondag van Pasen 17 mei 2020

Handelingen 8,5-8.14-17; Evangelie Johannes 14,15-21.

God laat ons nooit in de steek

Pastor Marianus Jehandut

Na meer dan twee maanden zitten we nog steeds in de coronacrisis. Wij weten allemaal wat dat betekent. Deze crisis verandert onze manier van leven en werken. Ik meen dat we nooit meer terug zullen gaan naar onze oude manier van leven en werken van vóór de coronacrisis.  Sommige mensen zeggen dat we onze manier van leven en werken opnieuw moeten gaan inrichten. We hebben dat al gezien in de afgelopen dagen: op de lagere scholen, in de kap- en schoonheidssalons, in het openbaar vervoer, enzovoort. Onze overheid heeft  de coronaregels een klein beetje versoepeld. De anderhalve meter-afstand blijft voorlopig de norm in onze samenleving.

Ik zag de kinderen en de volwassenen heel blij en enthousiast zijn om elkaar weer te ontmoeten, om samen iets te doen in de wijk. De ouders mogen hun kinderen weer naar school brengen. Het leven lijkt langzaamaan weer te draaien. Gelukkig! Saamhorigheid is het woord dat ik in de afgelopen dagen heel vaak gehoord heb op de sociale media. Dat betekent dat we samen moeten werken, dat we elkaar nodig hebben, dat we in ons leven met elkaar te maken hebben. De ‘Ik’ -cultuur zal veranderd worden naar de ‘wij’-cultuur. De ‘wij’-cultuur zal ons helpen om uit deze bizarre situatie te komen, uit de coronacrisis.

In deze coronatijd klinken in ons midden de woorden van de heilige Schrift, Gods woord, dat ons helpt om nieuw perspectief voor ons leven te openen. God inspireert ons door zijn woord. Wij zijn de getuigen van de coronacrisis in de toekomst. We hebben het meegemaakt. Zo waren en zijn ook de leerlingen van Jezus de getuigen van het leven, de dood en de opstanding van Jezus.

Ze hebben meegemaakt hoe God als een Vader is, juist in de meest kwetsbare momenten van het leven. God is liefde. In deze coronacrisis mogen we altijd bij Hem terugkomen. Hij laat ons nooit in de steek. Dat zien en beleven we in het optreden van Jezus: rijkelijk schenkt Hij wijn bij een bruiloft, hongerige mensen geeft Hij brood en vis te eten. De blindgeborene maakt Hij ziende. Lazarus wekt Hij op uit het graf omwille van zijn zusters, omwille van de liefde. De leerlingen hebben het allemaal meegemaakt. God laat mensen, ons, niet vallen!

Je kunt niets beters hebben dan het besef dat God dichtbij je is en van je houdt. Maar het is niet de bedoeling dat je dat voor je zelf houdt. En je krijgt nog heel wat meer te doen dan Jezus. En dat gebeurt over een paar dagen. Hij stijgt op naar de hemel, op Hemelvaartsdag.  Maar zo verzekert Hij vandaag, Hij laat ons niet in de steek. Hij schenkt ons een Helper. Hij zendt ons de Heilige Geest. En als het straks Pinksteren wordt, gaan de deuren naar de buitenwereld open en zal de liefde van God zichtbaar worden voor allen. God laat ons nooit in de steek. Hij zegene ons en heel de wereld.

Pastor Marianus Jehandut,SVD.