Preek Tweede Paasdag 2017

Preek op Pasen 2017

Hoe donker kan het leven  zijn. Hoe pijnlijk kunnen de dagen zijn. Hoe somber kan ons leven er uit zien. Zo kan het leven in elkaar zitten.: donker, pijnlijk, somber. Het is niet gemakkelijk om met  hoop en met vertrouwen te leven. En dat is het nu net wat wij met Pasen vieren, Dit is geen gewone dag. Het is zelfs geen gewone zondag of maandag. Het is Pasen. Christus is verrezen uit de doden. Door de dood heeft hij de dood overwonnen. Hij heeft nieuw leven geschonken aan mensen die gestorven zijn. Hij heeft ook nieuw leven geschonken aan mensen, die dor de pijn van het leven zijn overdonderd of terneer zijn geslagen door  duisternis en door de somberheid.

Er bestaat een Italiaans lied dat zingt over de tederheid van Gods liefde. Zingen over Gods tederheid is vragen om Gods vriendschap en Zijn genade. Christus is verrezen niet voor zichzelf maar voor ons, zijn vrienden en vriendinnen.  Want we  zijn geen slaven of knechten meer maar we  zijn vrienden.

Het is hoop die ons bevrijdt en die ons uitdaagt op te staan en een nieuw leven in te gaan. Het is hoop, die ons leert te vertrouwen. Door te vertrouwen ontvangen we hoop en door de  hoop leren we steeds meer te vertrouwen. Dat geeft Jezus ons in de verrijzenis, die wij vandaag vieren, Dat is de kracht van de verrijzenis.

Zou het ons lukken dat door te laten dringen in ons gewone leven. Pasen is niet enkel iets voor één dag in het j aar. Een oude pater zei eens dat, als er iemand sterft, dan is dat het Paasfeest  voor deze gestorven man of vrouw, Dan begint het nieuwe leven voor de gestorvene. Dat is al wat. Maar Pasen kan ook gebeuren in het leven van u of mij. We kunnen somber  zijn. Het kan donker  zijn in ons leven. We kunnen de pijn van ons leven ervaren, maar we mogen hier en nu de levende heer ervaren. Zo kan Pasen iets worden, dat hier en nu gebeurt, in de lente maar ook in de koude winter of de sombere herfst.

Pasen heeft iets voor na de dood. Het maakt dat we met vertrouwen en zonder angst voor de toekomst kunnen leven. Maar  het geeft ook kleur aan het leven van alledag.

Een missionaris vertelde dat hij zeer teleurgesteld was over een parochie, waar hij benoemd was. Hij moest op een gegeven moment zes uur per dag lopen. En dat in de brandende hitte. Toen kwam er voor hem een moment dat er een prachtig uitzicht op zijn weg kwam. Hij voelde hoe moe hij was en hoe bezweet zijn rug was. Maar dan verscheen voor hem een prachtig uitzichten. Zijn  vermoeidheid viel van hem, maar ook zijn bitterheid en zijn teleurstelling.

Zou het ook zo in het leven kunnen gaan? Natuurlijk kunnen ons sombere ervaringen overkomen. Het leven kan ons teleurstellen. Maar ineens kan er iets gebeuren: een mooie ontmoeting, een lief en bijzonder gebaar, of misschien wel een diepe ervaring van Gods aanwezigheid. Zulke ervaringen, menselijk of nog dieper kunnen onze kijk op het leven veranderen.

Van harte wens ik u een zalig Pasen

Leo Nederstigt