Protocollen in verband met Corona

Aanpassing 10 oktober 2020

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:

Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren.

Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uit­druk­ke­lijk blijft gel­den:

Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers.
Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren

Samenzang is niet toe­ge­staan

Protocol bedienaren

Protocol Gelovigen

Protocol Kerkgebouwen