Protocollen in verband met Corona

Versoepelingen coronamaatregelen zomer 2021

De komende tijd zijn er versoepelingen van de coronamaatregelen. Op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam staan hierover de laatste berichten.

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Beste medeparochianen,

Donderdag j.l. is een update van het coronaprotocol van de Katholieke Kerk in Nederland gepubliceerd. U kunt dit aangepaste protocol lezen op de interpagina van ons bisdom, bisdom Haarlem Amsterdam. Belangrijkste punten uit dit aangepaste protocol zijn:

  • Mondkapje. Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
  • Aantal kerkgangers. Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling, d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (=de anderhalve meter capaciteit). De anderhalve meter capaciteit van de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella is 30 tot maximaal 33 personen. Deze anderhalve meter capaciteit hebben wij het afgelopen jaar steeds aangehouden. Dit betekent dat er voor de ABG-kerken geen verandering is in het aantal kerkgangers dat kan deelnemen per viering.
  • De richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne worden in acht genomen. Denk hierbij aan het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en de looproute in de kerk.
  • Reserveren blijft verplicht bij vieringen.
  • Muzikale en vocale medewerking. Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan Koorzang. Repeteren en zingen tijdens vieringen is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1½ meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie. Ik heb over de koorzang in de AnnaBon overlegd met Ina Kok, dirigent. Zij geeft aan dat het koor in de vakantieperiode, die nu begint, niet repeteert en niet zingt tijdens de viering. Half augustus wordt bekeken wat dan per 01 september weer toegestaan is qua koorzang.

Beste medeparochianen, goed nieuws dat het mondkapje af kan in de kerk! Ten aanzien van de andere coronamaatregelen verandert er nog niets op dit moment.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Protocol bedienaren

Protocol Gelovigen

Protocol Kerkgebouwen