Samen op Weg ABG-parochie en keuze centrumkerk samenwerkingsverband april 2023

Op de zondagen 16 april 2023 en 23 april 2023 zijn na de viering parochianen bij elkaar geweest voor de toekomst van onze ABG-parochie en de keuze van de

centrum-kerk in ons samenwerkingsverband. Voor de presentatie en reacties hierop zie deze link