Simon Evers secretaris generaal KNR

Simon Evers

Het Bestuur van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft de Simon Evers per 1 juni benoemd tot secretaris-generaal van het Bestuur KNR. De in Amsterdam geboren Simon Evers (1959) kennen veel parochianen als geestelijk verzorger in het OLVG, waar hij tevens coördinator van het team van geestelijk verzorgers is. Wij wensen hem van harte veel inspiratie en succes in zijn nieuwe functie.