Stadsmonniken in de AnnaBon

Tijdens viering vanwege 15 jaar Stadsmonniken in AnnaBon

Donderdagavondvieringen in de AnnaBon voortaan op woensdagmorgen om 9.00 uur

Sinds 2004 hielden wij als stadsmonniken tot en met maart 2020 wekelijks op de donderdagavonden onze bijeenkomsten. Het Coronavirus heeft dit onderbroken. De huidige regels laten het toe weer te kunnen starten. Na overleg met zuster Melina en pater Marianus is besloten om vanaf 21 oktober 2022, elke derde woensdag van de maand dit te doen.

De grootste wijzigingen zijn:  A. Niet meer op de vertrouwde donderdagavond, maar op de woensdagmorgen. B. Niet meer elke week, maar eens in de maand. C. Gekozen is voor elke derde woensdag in de maand. D. De gebeden en psalmen worden geïntegreerd in de Eucharistie viering van 09.00 uur in de Anna/Bon. Na de viering zal een bezinningsgesprek plaats vinden van ongeveer 45-60 minuten in de kerkzaal. Wij hopen de vaste medewerkers van de donderdagavonden te mogen begroeten alsmede de mensen die normaal op de woensdagochtend de viering meebidden.

Joop Goes.

email:  joopGMgoes@gmail.com