Stadsmonniken in de AnnaBon

Tijdens viering vanwege 15 jaar Stadsmonniken in AnnaBon

Donderdagavondvieringen in de AnnaBon

Sinds december 2002 zijn er op de donderdagavonden Liturgische vieringen in de Anna-Bonifatiuskerk. De basis is gevormd vanuit de vieringen van de Stadsmonniken, die in de periode 1998-2002 in de Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station plaats vonden.  Martijn Lindt en Joop Goes, beiden stadsmonniken, waren van mening dat dit initiatief van geestelijke vorming niet verloren mocht gaan. Zij zochten contact met pastor Leo Nederstigt en zo is na aanvankelijk op IJburg, domicilie gekozen aan de Tweede Oosterparkstraat. De vieringen bestaan uit momenten van stilte, Vespergezangen, Liturgische viering en ter afsluiting een geloof- en bezinningsgesprek. Er is een vaste kern van deelnemers. Onze overleden pastor Leo heeft aan de wieg gestaan van onze groep en pastor Marianus neemt nu zijn plaats in. Graag willen wij u uitnodigen kennis te komen maken om zo deze gebeds- en bezinningsgroep uit te breiden.

Elke donderdag, uitgezonderd vakanties, starten wij om 18.45 uur en eindigen om 20.30 uur. Voor deze vieringen hoeft u niet apart in te schrijven.

In verband met de opnieuw verwachte verlenging van de Lock Down vanwege het Corona virus, hebben wij helaas moeten besluiten om in januari de vieringen en gesprekken op de donderdagavonden tot nadere aankondiging op te schorten. Wij willen geen enkel risico nemen voor u en voor onszelf. Dank voor de aandacht, namens de donderdagavond Gebeds- en bezinningsgroep.

Joop Goes.

email:  joopGMgoes@gmail.com