In Memoriam door Jan Puite, Breed Interreligieus Overleg Oost

Voor de wake bij pastoor Leo Nederstigt in de Anna Bon kerk op maandag 28 mei 2018

Bij de gebedsdienst die in de Nasr moskee hier in Oost werd gehouden voor de doodgeschoten 17 jarige Mohamed stond de imam Amrani voor de moeilijke opgave de juiste woorden te vinden om de treurende ouders te kunnen troosten. Imam El Amrani zei: “het klinkt vreemd, maar ik ben bijna jaloers op Mohamed…hij is doodgegaan terwijl hij bezig was het goede te doen, dat wat god van ons vraagt.” Dat zelfde kunnen we nu ook zeggen in dit heel andere geval, bij de dood van Leo Nederstigt die zich als pastoor geliefd heeft gemaakt bij vele mensen.

Ik ben Harm Puite en ik ben verbonden aan het Breed interreligieus Overleg dat bedoeld is om de ontmoeting mogelijk te maken tussen mensen met verschillende religies hier in Amsterdam Oost. Het is opgericht kort na de moord op Theo van Gogh, die hier op de hoek van deze straat heeft plaatsgevonden. Herders, pastores zoals Leo realiseerden zich dat mensen met elkaar moeten praten, elkaar moeten kennen om moorden zoals deze te voorkomen en Leo was daarom van het begin af aan nauw betrokken bij het BIO en heeft er ook een grote bijdrage aangeleverd.

De eerste keer dat ik met Leo kennismaakte was hier boven in de Anna Bon. ik woonde toen hier verderop in de straat. Het is nu een jaar of tien geleden denk ik. Het ging er om dat ik hem wilde vragen of het goed was dat hier in deze kerk iemand, een vriend van me, geholpen zou kunnen worden door het verdrijven van boze geesten die hem benauwden. Dat was geen enkel probleem boor Leo dus dat is ook gebeurd.

Hij ontving mij hierboven en deed dat zoals hij altijd deed, hartelijk, eenvoudig , rustig en gastvrij en zonder kapsones. Hij heeft mij toen meteen voor zich ingenomen. Ik weet nog, hij droeg een dikke gebreide wollen trui die hij zo te zien al heel lang had. Het was simpel, eenvoudig en goed.

Nooit deed hij groots – hij was altijd eenvoudig en eerlijk. Wel merkte ik dat hij altijd heel goed oplette of ik had begrepen wat hij zei en dat deed hij om misverstanden te voorkomen. Tussendoor stelde hij vragen, best wel persoonlijke vragen. het leek mij dat hij zelf ook geen geheimen had en ik vond het niet moeilijk om ook heel open naar hem te zijn.

Daarmee is alles in hem aanwezig wat nodig id voor een interreligieuze en interculturele dialoog:

Bewust te zijn van je eigen bagage en daar gelukkig mee zijn; de ander respecteren en waarderen met een open houding, eenvoudig en eerlijk en met oog voor wat tot misverstaan kan leiden en met echte  belangstelling voor het persoonlijke.

Tot op zekere hoogte was ook onze ontmoeting een interculturele en interreligieuze ontmoeting. ik ben een Fries, gereformeerd opgevoed en later door studie en door reizen en ontmoetingen met leraren breed geïnspireerd – door Jodendom, boeddhisme en ook door de katholieke traditie.

Leo was, voorzover ik hem heb leren kennen, katholiek zonder zich daarmee ooit een spat beter te voelen dan wie van welk geloof ook. eerder andersom – was hij nederig en bereid om te luisteen – en toch altijd heel blij met zijn eigen katholieke geloof en zijn katholieke gemeente – u hier, nu hier verzameld.

Ik ben sinds een jaar of vijf voorzitter van het Breed Interreligieus Overleg in Amsterdam oost. We organiseren nog steeds allerlei ontmoetingen tussen gelovige mensen uit verschillende tradities: joden, moslims en christenen van verschillende pluimage. Leo was altijd bereid om die ontmoeting aan te gaan en om iedereen mee te laten genieten van wat voor hem zelf waardevol was.

Ik heb genoten van zijn zang in het latijn van oude kerkmuziek.

Ik heb hem eenvoudig, zeker en op basis van steeds weer zijn eigen zekerheid mensen zien ontmoeten die precies door die uitgangspunten echt hebben kunnen proeven van waar hij in geloofde en waar hij in opgeleid was. En die mensen konden daardoor ook weer hem en anderen van hun eigen schatten laten genieten.

Ik wil dit in memoriam besluiten met een Joods gezegde: Moge zijn gedachtenis tot een zegen zijn.

Jan Puite (Breed Interrreligieus Overleg Oost)