Uitvaart

U kunt op verschillende wijzen een beroep doen op de parochie, wanneer iemand is gestorven:

1. Een avondwake aan de vooravond van de uitvaart. Het is ook mogelijk in een van beide kerken een afscheid te organiseren.

2. Een uitvaart in de kerk, voorgegaan door een pastor. Er kan in de kerk een gebedsdienst worden gehouden, maar ook Eucharistie worden gevierd. Eventueel kan er een parochiaan voorgaan

3. Aanwezigheid van een pastor in de aula van een begraafplaats of een crematorium. Op deze plaatsen wordt meestal een gebedsdienst gehouden.

4. Aanwezigheid van een pastor bij het graf.

Kosten: Als u kiest voor een uitvaart in de kerk, eventueel voorafgegaan door een avondwake, met koffie, dan wordt er 220 euro aan de parochie gegeven, exclusief de bijdrage voor een koor en/ of organist.

In andere gevallen worden de kosten in onderling overleg geregeld.

Het is in onze parochie de gewoonte om minstens 6 weken na het overlijden van iemand, die bij onze parochie hoort haar of zijn naam te noemen bij de voorbeden. In overleg kan dat ook op andere zondagen gebeuren.

Voor vragen over een uitvaart: T 06 4895 4567 (alleen bij noodgeval )