Zondagsvieringen Anna-Bonifatiuskerk

Anna Bonifatiuskerk (Tweede Oosterparkstraat 246,1092 BV)

Met ingang van vrij­dag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari 2022 vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

Vieringen gedurende het weekend:

Zondag 18 december 2022 om 10.30 uur Eucharistie H. Janssen

Zaterdag 24 december 2022 om 21.30 uur Eucharistie H. Janssen

Zondag 25 december 2022 om 10.30 uur Eucharistie E. Owusu SVD

Maandag 26 december 2022 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 1 januari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie K. Bouwman

Zondag 8 januari 2023 om 10.30 uur Eucharistie Y. Asa SVD

Zondag 15 januari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie H. Mesdag

Zondag 22 januari 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 29 januari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie U. Janssen

Zondag 5 februari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie M. Polo SSpS

Zondag 12 februari 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 19 februari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie P. Commandeur

Woensdag 22 februari 2023 om 9.00 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 26 februari 2023 om 10.30 uur Eucharistie Y. Asa SVD