Zondagsvieringen Anna-Bonifatiuskerk

Anna Bonifatiuskerk (Tweede Oosterparkstraat 246,1092 BV)

Met ingang van vrij­dag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari 2022 vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

Vieringen gedurende het weekend:

Zondag 5 maart 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie Diaken H. Hartog

Zondag 12 maart 2023 om 10.30 uur Eucharistie R. Huysmans

Zondag 19 maart 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie M. Berkhout

Zondag 26 maart 2023 om 10.30 uur Eucharistie Y. Asa SVD

Zondag 2 april 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD (met palmwijding)

Donderdag 6 april 2023 GEEN VIERING

Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur Kruisweg Parochianen met bloemen P. Commandeur

Zaterdag 8 april 2023 om 21.00 uur Eucharistie M. Jehandut SVD (Paaswake)

Zondag 9 april 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie H. Mesdag

Maandag 10 april 2023 GEEN VIERING

Zondag 16 april 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 23 april 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie M. Polo SSpS

Zondag 30 april 2023 om 10.30 uur Eucharistie Y. Asa SVD

Zondag 7 mei 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD (samen met Gerardusgemeenschap)

Zondag 14 mei 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie C. de Ronde

Donderdag 18 mei 2023 om 10.30 uur Oecumenische viering in Muiderkerk (Hemelvaart)

Zondag 21 mei 2023 om 10.30 uur Eucharistie H. Janssen

Zondag 28 mei 2023 om 10.30 uur Eucharistie B. Wooning SVD

Maandag 29 mei 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD