Vieringen gedurende de week

Anna-Bonifatiuskerk (AnnaBon)

Woensdagochtend om 09:00 uur Eucharistie of Woord- en Gebedsviering. Tijdens de maand oktober kunt u na de viering gezamenlijk de rozenkrans bidden.

De gebeds- en bezinningsgroep van donderdagavond is verplaatst naar woensdagochtend 9.00 uur (zie verder Stadsmonniken).

Gerardus Majellakerk

Vrijdagochtend om 09:00 uur Eucharistie of Woord- en Gebedsviering.

Vrijdagochtend om 09:45 uur kunt u tijdens de maand oktober gezamenlijk de rozenkrans bidden.