Zondagsvieringen Gerardus Majellakerk

Gerardus Majellakerk (Lombokstraat 2, 1094AL)

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijft nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Met ingang van vrij­dag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

Vieringen gedurende het weekend:

Zondag 18 september 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie M. Berkhout

Zondag 25 september 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie M. Polo SSpS

Zondag 2 oktober 2022 Eucharistie M. Jehandut SVD (Gerardusfeest)

Zondag 9 oktober 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie C. de Haan

Zondag 16 oktober 2022 om 10.30 uur Eucharistie H. Janssen

Zondag 23 oktober 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie J. van der Meij

Zondag 30 oktober 2022 om 10.30 uur Eucharistie E. Owusu SVD

Dinsdag 1 november 2022 om 19.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Woensdag 2 november 2022 GEEN VIERING

Zondag 6 november 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie K. Bouwman

Zondag 13 november 2022 om 10.30 uur Eucharistie H. Janssen

Zondag 20 november 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie H. Hartog

Zondag 27 november 2022 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 4 december 2022 Woord- en Communie M. Polo SSpS

 

error: Content is protected !!