Zondagsvieringen Gerardus Majellakerk

Gerardus Majellakerk (Lombokstraat 2, 1094AL)

Met ingang van vrij­dag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari 2022 vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

Vieringen gedurende het weekend:

Zondag 10 september 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie H. Mesdag

Zondag 17 september 2023 om 10.30 uur Gezamenlijke viering ABG om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut

Zondag 24 september 2023 om 10.30 uur Oecumenische gebedsviering M. Jehandut en dominee

Zondag 1 oktober 2023 om 10.30 uur Eucharistie R. Huysmans

Zondag 8 oktober 2023 om 10.30 uur  Eucharistie M. Jehandut SVD (Gerardusfeest)

Zondag 15 oktober 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie K. Bouwman

Zondag 22 oktober 2023 om 10.30 uur Gezamenlijke viering ABG om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut

Zondag 29 oktober 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie Diaken H. Hartog

Donderdag 2 november 2023 om 19.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 5 november 2023 om 10.30 uur Eucharistie R. Huysmans

Zondag 12 november 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie H. Mesdag

Zondag 19 november 2023 Gezamenlijke viering ABG om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut

Zondag 26 november 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie C. de Ronde