Zondagsvieringen Gerardus Majellakerk

Gerardus Majellakerk (Lombokstraat 2, 1094AL)

Met ingang van vrij­dag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari 2022 vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

Vieringen gedurende het weekend:

Zondag 18 december 2022 om 10.30 uur Woord- en Communie C. de Haan

Zaterdag 24 december 2022 om 19.00 uur Eucharistie M. Jehandut SVD m.m.v. jongeren

Zondag 25 december 2022 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 1 januari 2023 om 10.30 uur Eucharistie M. Jehandut SVD

Zondag 8 januari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie M. Berkhout

Zondag 15 januari 2023 om 10.00 uur Oecumenische viering in Elthetokerk (Gerardus gesloten) M. Jehandut SVD- Martin van der Laar

Zondag 22 januari 2023 om 10.30 uur Eucharistie Y. Asa SVD

Zondag 29 januari 2023 om 10.30 uur Eucharistie R. Huysmans

Zondag 5 februari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie C. de Ronde

Zondag 12 februari 2023 om 10.30 uur Eucharistie Y. Asa SVD

Zondag 19 februari 2023 om 10.30 uur Woord- en Communie C. de Haan

Woensdag 22 februari 2023 om 19.30 uur Oecumenische viering M. Jehandut

Zondag 26 februari 2023 om 10.30 uur Eucharistie H. Versteeg