Weekendvieringen De Binnenwaai IJburg

IJburg (De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ)

Op zaterdag 18 februari 2023 heeft in de Binnenwaai de laatste viering van de Eucharistie plaatsgevonden. Parochianen die op IJburg wonen, kunnen voor dagelijkse en zondagse vieringen naar beide andere locaties van de ABG-parochie komen en zich daar aansluiten. De pastores blijven de IJburgers vanuit de ABG-parochie graag bedienen met het doopsacrament, Eerste Heilige Communie, huisinzegening en andere sacramenten.

Oecumenische vieringen gedurende het weekend in 2024

Zondag 16 juni 2024 om 11.00 uur Oecumenische viering U. Janssen, M. Hekman (Lectio Divina)

Zondag 20 oktober 2024 om 11.00 uur Oecumenische viering U. Janssen, M. Hekman