Weekendvieringen De Binnenwaai IJburg

IJburg (De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ)

Op zaterdag 18 februari heeft in de Binnenwaai de laatste viering van de Eucharistie plaatsgevonden. Parochianen die op IJburg wonen, kunnen voor dagelijkse en zondagse vieringen naar beide andere locaties van de ABG-parochie komen en zich daar aansluiten. De pastores blijven de IJburgers vanuit de ABG-parochie graag bedienen met het doopsacrament, Eerste Heilige Communie, huisinzegening en andere sacramenten.

Vieringen gedurende het weekend tot en met 18 februari 2023

Zondag 19 maart 2023 om 11.00 uur Oecumenische viering U. Janssen, M. Hekman

Zondag 21 mei 2023 om 11.00 uur Oecumenische viering U. Janssen, M. Hekman

Zondag 8 oktober 2023 om 11.00 uur Oecumenische viering U. Janssen, M. Hekman