Heilig Vormsel

Het tweede van de zeven sacramenten is het Vormsel. De materie van het sacrament is de Olie, het Chrisma, dat bestaat uit Olie, dat de reinheid van het geweten voorstelt en uit balsem, die de geur van de goede, betrouwbare naam met zich draagt. De olie wordt de Bisschop gewijd tijdens de zogenaamde Chrismamis, de H. Mis die in het Bisdom gevierd wordt op Witte Donderdag, wanneer de Kerk de instelling van het Priesterschap viert.

Het Heilig Vormsel vindt één keer in de twee jaar plaats. De Vormselvoorbereiding doen we Regionaal, dat wil zeggen samen met de parochie van St. Petrus Banden in Diemen en met de parochie van de H.H. Martelaren van Gorcum.

We zullen in het Regioblad “Saamhorig” vermelden wanneer we starten met de voorbereidingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Vormselproject 2023

Inschrijfformulier Vormsel 2023