Voorbeden door Tessa Koopmanschap in herdenkingsdienst AnnaBon 28 mei

Lieve Leo,

Ik zou je graag symbolisch willen toedekken met een guirlande als eerbetoon. Met eerbied en uit dankbaarheid. Een guirlande is een versiering: daar deed jij niet aan: jij bent echt.
Ik wil je bedanken voor de hoge verwachtingen die jij van mij had, waarmee je me bemoedigde om vrij en creatief projecten te verzorgen  binnen de kerk.
En wat jij niet weet: jouw vertrouwen in mij werkte ook buiten de kerk door!
Jouw vertrouwen heeft mij geopend.   Daarvoor wil ik je bedanken vanuit het diepst van mijn hart.
Zoals je tegen me zei de laatste keer dat ik je zag,  zeg ik het nu tegen jou: TOT ZIENS!
Zoals Maiky, lector in de Gerardus het verwoordde:
Gods tuin moet prachtig zijn…hij plukt de mooiste bloemen” ik zeg: Graag tot ziens in die tuin, Leo!

Tessa Koopmanschap

voorbeden:

Wierook

Openen we ons hart voor God onze vader.

Leo wordt wel een mensen-mens genoemd. Iemand die leefde met en door mensen. Zelf zei hij dat het hoogtepunt van een viering elke keer opnieuw het moment van de eucharistie was.
En dat hij hoopte – hoewel hij ook verguld was met onze betrokkenheid bij zijn persoon als priester, – dat wij toch vooral voor Jezus kwamen en zouden blijven komen voor Jezus, voor God.
God werkt door de mensen heen. God werkt door Leo heen.
Laten we naar zijn voorbeeld herder zijn voor elkaar.
Ons openstellen, zodat God door ons heen kan blijven werken. Dat we in ieder mens – hoe onhandig hij ook functioneert, kunnen herkennen dat God ook door hém heen werkt.
Bidden we dat we de boodschap die voor ons is bedoeld mogen verstaan; opdat we in harmonie via Leo”s gedachtenis hem gedenken en het leven vieren.

Laat ons bidden

Rancune maakt oorlog.
Wat maakt vrede? In navolging van Leo: zekerheden verkondig ik niet. Maar..Misschien is dat wel: Het geloof in de mens naar Gods beeld.
Is de mens een perfecte afspiegeling? Soms zijn het lachspiegels – vervormd – Door die vervorming heen kijken kan lastig zijn. Door die vervorming heen de mens, de gekwetste mens, de onhandige mens zien. En Achter de vervorming – in ieder mens – Jezus ontmoeten: ook dat nog!
Leo was er een meester in achter de vervorming de mens én Jezus te zien.
We bidden voor elkaar; want wie komt die vervorming niet tegen? om kracht en inzicht in de eigen tekortkomingen, vervormingen en voor mededogen voor de ander.
We bidden dat we de verwondering mogen behouden over de verscheidenheid van menselijk gedrag ..
We vragen om de intelligentie om een vertaalslag te kunnen maken van het zien van manipulatie en geldingsdrang naar het zien van onhandigheid en onvermogen.

Laat ons bidden

Leo was een herder in hart en nieren. Als een goede herder heeft Leo de verschillende karakters van zijn schapen lief en accepteert ze. Uiteraard met overeenkomstige behandeling. Een mak schaap zet je niet aan een touw. Voor Een wegloper zet je het hek niet open.
Zoals Leo het vaak heeft voorgeleefd: soms hoofdschuddend, omdat hij zag waar het schaap zou gaan struikelen: tóch niet ingreep, tenzij dit echt nodig was. Daarmee gaf hij de ruimte aan iedereen om de eigen leerweg, het eigen levenspad te volgen. Niet vanuit betweter houding, maar vanuit natuurlijk inzicht.
We vragen om mededogen voor elkaar, hulpvaardigheid als we iemand zien struikelen en geduld, want soms moeten we ook afstand houden, zodat een struikelaar de mogelijkheid heeft zélf op te  staan.
Niet om iemand te laten liggen, maar om elkaar te bekrachtigen door het vertrouwen in zelfredzaamheid en die persoon daarmee te versterken in wie ze zijn: mensen met talenten én tekortkomingen.
Bidden we om vertrouwen en zachtmoedigheid zoals de herder dit betoont voor zijn schapen.

Laat ons bidden

Bidden we voor hen die ziek zijn om troost en kracht.
We bidden voor verlichting van hun lijden, een niet aflatende hoop op genezing, geloof in een mogelijk wonder en berusting als genezing niet zo mag zijn.

Laat ons bidden

Bidden we voor de overledenen.: voor alle dierbaren die onlangs of langer geleden heen gegaan zijn.    Zij zijn ons voorgegaan: wij zullen volgen.   We kunnen slechts bidden en vragen of u hen opneemt in uw eeuwige vrede. Weten kunnen we het niet, maar hopen en geloven dat zij bij u op hun plaats zijn, doen we.  Schenk ook uw troost aan de nabestaanden .

Laat ons bidden