Wereldgebedsdag – Oecumenische viering op vrijdagmiddag 6 maart, 15.00 uur, Muiderkerk

Als christenen zijn we verbonden met de wereldwijde christelijke kerk, van alle eeuwen en plaatsen. Nu christelijke vrouwen uit Zimbabwe (zuidelijk Afrika) een viering hebben voorbereid vanuit hún levenservaring en zij alle zusters en broeders uit de hele wereld vragen met en voor hen te bidden, doen wij in Oost graag mee.

In de dienst zal veel aandacht zijn voor het leven in Zimbabwe dat aan allerlei ingrijpende veranderingen onderhevig is na de dood van dictator Mugabe. Op veel terreinen is het leven moeilijk, maar het geloof geeft hoop. Hoop, om te doen waartoe deze vrouwen zich geroepen voelen door Johannes 5: 2-9a. De zieke bij Bethesda, in dat Bijbelgedeelte, heeft kansen laten lopen om te genezen. Deze vrouwen willen dát zien te voorkomen. Zij zeggen: Het is nu het moment om onze matten op te nemen. Nooit meer machteloos op de mat wachten. […] laten we de behoeftigen een helende hand geven, laten we kinderen met liefde omarmen terwijl hun toekomst voor ons ligt en laten we onze armen openen in vreugde als de tijd om op te staan ​​is aangebroken. Dit is het moment voor verandering!

Deze dienst verbindt ons in Oost óók met elkaar. Waarvoor geven de vrouwen uit Zimbabwe óns hoop, waartoe zullen wíj opstaan en gaan? De dienst van het Wereldgebed is in Oost voorbereid door de Protestantse gemeente Amsterdam Oost, de ABG-parochie en het Leger des Heils.

Wij hopen op veel belangstelling uit onze geloofsgemeenschappen! U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Uschi Janssen, Ben Keijzer, Martijn van Laar, Anneke Nolet, Greteke de Vries

Info: predikant@muiderkerk.nl