Wisseling van de wacht

Maandag 1 juni 2020 werd in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ontslag heeft verleend als Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum trad bisschop Johannes Hendriks die als Bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de,  Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd is hulpbisschop Everard Johannes de Jong (61) van het bisdom Roermond door paus Franciscus benoemd tot ‘Legerbisschop’ van Nederland, als opvolger van Mgr. Josef Punt. Wij danken Mgr. Jozef Punt voor al zijn inzet voor ons bisdom en we bidden voor beide nieuwe bisschoppen.