Zaterdag 25 mei: Bedevaart naar Heiloo

Interieur Genadekapel

Op zaterdag 25 mei organiseert de ABG-parochie een bedevaart van één dag naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

O.L.V. ter Nood is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland en is door de eeuwen heen bezocht door vele honderdduizenden pelgrims. De geschiedenis van het Heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. In de voorhof van de kleine Genadekapel bevindt zich een put met heilzaam water. Tijdens de Reformatie werd de kapel verwoest en de put gedempt met puin van de kapel. In 1713, ten tijde van veepest, welde met kracht water op vanonder het puin. De geschiedenis leert, dat de dieren die dronken van dit water de veepest overleefden. Ook voor ons mensen zou het water genezend zijn. Het water uit de put kan overgegoten en meegenomen worden. U moet daarvoor zelf een flesje vanuit huis meenemen .

Programma

Wij verzamelen om 9.45 uur bij de oostelijke ingang van het Centraal Station en vertrekken we om 9.59 uur vanaf spoor 8A met de trein naar Castricum. Om 10.46 uur stappen wij daar over op de bus 167 richting “Alkmaar Station” en stappen om 10.57 uur uit bij bushalte “Kapellaan Heiloo”. Van daaruit lopen wij in tien minuten naar het Heiligdom.

Wij als parochianen van “Clara en Franciscus”, zullen om 11.30 uur een eigen Eucharistieviering olv Pater Marianus in de kleine Genadekapel meemaken en, na een maaltijd met soep, de kruisweg van het Heiligdom lopen.

Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om onder begeleiding langs de staties van de kruisweg te lopen, een gebed uit te spreken en een kaars aan te steken.

Voor degenen die een meditatieve wandeling door de duinen naar Castricum willen maken: zij kunnen zich na de kruisweg aansluiten bij enkelen van ons. De route wordt op de dag zelf bekend gemaakt.