Zegengebed in Coronatijd

Zegen ons met de dauw van uw liefde

Zegen ons met uw warmhartige nevel

Dat wij elkaar niet besmetten met vrees

Dat wij onze harten niet op afstand houden

Zegen ons met zorg en aandacht om elkaar

Dat wij niet onverschillig en slordig leven

Kroon ons met de Naam van Uw Hoop

de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Marinus van Den Berg