Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” zondag 26 januari 2020

Agenda en informatie t.b.v. de bijeenkomst op zondag 26 januari j.l. over de toekomst van onze parochie.

Op zondag 26 januari a.s. werd in de Gerardus Majella kerk op de hoek Lombokstraat/Zeeburgerdijk de volgende bijeenkomst gehouden in het kader van het samenvoegen van de activiteiten van onze twee kerken op één locatie.

Agenda: tijdens de bijeenkomst op 26 januari heeft het locatiebestuur een toelichting op onderstaande documenten gegeven en vragen n.a.v. het lezen van deze documenten beantwoord c.q. hierover in gesprek gegaan.

Antwoord op de vraag welke kerkgebouwen wij binnen het SWV in de komende 7 jaar denken nodig te hebben en te kunnen betalen.

In deze rapporten wordt door Monumentenwacht aangegeven wat de te verwachten onderhoudskosten in de komende 10 jaar zullen zijn zullen.

  • De Jaarrekening 2018. Door omstandigheden pas recent gereed gekomen. De jaarrekening laat helaas een zeer fors tekort zien.

U kunt deze documenten ook op deze website vinden onder ABG > kopje Parochie > Documenten ABG-parochie januari 2020.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost, vice-voorzitter